Voortgangsrapportage 2015

jun
01

Voortgangsrapportage 2015

In 2015 is gestart met het professionaliseren van 4 scholen, een basisschool en middelbare school in Aponoapono en een basisschool en middelbare school in Ateibu. Waar nodig zijn schoolgebouwen opgeknapt met behulp van de lokale gemeenschap, zijn schoolmeubilair en lesmateriaal aangeschaft, zijn 36 leraren getraind in klasmanagement en onderwijsmethodieken en zijn 50 leiders uit de gemeenschap getraind in hoe ze de gemeenschap kunnen mobiliseren, het promoten van basisonderwijs en het ontwikkelen van school verbeter plannen.