hoe werken we?

onze aanpak

Om een 100% slaafvrije cacao keten dichterbij te brengen, wilt de Chocolonely Foundation enerzijds de vraag naar ‘eerlijke’ cacao stimuleren en anderzijds in cacao producerende landen de voorwaarden scheppen voor het uitbannen van slavernij. Wanneer deze beide worden aangepakt, kunnen ze elkaar versterken en tot een duurzame slaafvrije cacaoketen leiden.

Om zoveel mogelijk impact te hebben financiert de Chocolonely Foundation activiteiten binnen de volgende pijlers:

  1. Het creëren van de basisvoorwaarden waaronder slavernij uitgebannen kan worden

  2. Stimuleren van consumentenbewustwording

  3. Andere relevante spelers (bedrijven, politiek) aanzetten tot actie


De Chocolonely Foundation wil een aanjager zijn in de strijd tegen moderne slavernij in de cacaoketen, zoeken naar de beste manier om deze problematiek aan te pakken en anderen stimuleren om in actie te komen. Dit betekent dat de Foundation onder andere wil investeren in innovatieve projecten, ook al hebben die een hoger risico op mislukking. Ook gaat de Foundation relevante activiteiten, waarvan de uitkomsten moeilijker meetbaar zijn niet uit de weg.

selectiecriteria

Om de kwaliteit van projecten zo goed mogelijk te waarborgen, worden projecten geselecteerd aan de hand van de volgende selectiecriteria:

·      Het project moet 100% slaafvrije cacao dichterbij brengen en aansluiten bij 1 van onze pijlers
·      De aanpak moet aantoonbaar effectief zijn of juist innovatief of onderscheidend
·      De resultaten van het project zijn vrij beschikbaar
·      De projectpartner moet goede referenties hebben van derden
·      De duurzaamheid van het project moet gewaarborgd zijn