het VOICE Network in Europa

Het VOICE Network is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met als doel de stem van cacaoboeren te laten horen in de wereldwijde cacaosector. Op veel niveaus is de organisatie betrokken bij lobby -en beleidsbeïnvloeding om duurzaamheid in de cacaoketen te vergroten, met een duidelijke focus op sociale aspecten en mensenrechten, waaronder kinderarbeid en mensenhandel. De activiteiten waar de foundation aan bijdraagt behoren tot de strategische beleidsbeïnvloeding binnen internationale koepels van de internationale cacao industrie. Dit is hard nodig want normaal gesproken wordt het volledige beleid bepaald door machtige multinationals en overheden, terwijl het vaak gaat om het belang van de cacaoboeren.
  • 100%
    status

VOICE is op dit moment onder andere bezig om op twee platformen de belangen van boeren te vertegenwoordigen, namelijk bij het CEN proces en bij de ICCO. Het CEN proces is een poging om op Europees niveau een toekomstbestendige ISO- standaard voor duurzame cacao te formuleren. VOICE is op meerdere niveaus betrokken bij dit proces om ervoor te zorgen dat de uitkomsten zo ambitieus en effectief mogelijk zullen zijn. Je zou kunnen zeggen dat dit proces een soort Europese Ronde Tafel voor een duurzame cacao economie is, waarbij VOICE het geluid van de producenten laat horen.

 

De activiteiten met betrekking tot de ICCO richten zich met name op de input en output van de volgende Cocoa Barometer, een rapport over de staat van duurzaamheid in de industrie. De kernthema’s van de volgende Barometer zijn: ‘Value distribution in the cocoa supply chain’ en ‘Living income at smallholder level’. 


Updates

Wat

Financiele steun voor lobby-activiteiten tegen kinderhandel -en arbeid in de cacaosector

Waar

Op verschillende conferenties in Europa

Voor wie

Cacaoboeren in West-Afrika, die nu meestal ongeorganiseerd zijn en niet in staat hun eigen belangen te verdedigen op internationaal niveau.

Wanneer

2014

Partner

  • Het VOICE Network