1e voortgangsrapportage

jun
02

1e voortgangsrapportage

In 2015 bleek er brede belangstelling te zijn voor het nieuwe studiefonds. Er zijn 3 cacaocoöperaties geselecteerd, die als eerste kunnen deelnemen. 330 boeren van de coöperaties Kapatchiva, Ecojad en Cakib zijn een lening aangegaan, waardoor in totaal 695 kinderen naar school konden.