Onderwijs Ghana

Onderwijs is een belangrijk middel om kinderarbeid in de cacaosector tegen te gaan.

Ghana

Daarom werkt de Chocolonely Foundation in Ghana samen met Edukans en AG Care om het onderwijs in cacaogemeenschappen te verbeteren. Op basis van haar ervaring heeft Edukans hetĀ Star School ModelĀ ontwikkeld dat bestaat uit de volgende 5 pijlers van goed onderwijs: 1. een veilige leeromgeving, 2. effectief en met plezier leren, 3. gemotiveerde en gekwalificeerde leraren, 4. capabel schoolmanagement en 5. betrokkenheid van de ouders en de gemeenschap. Door de samenwerking met Edukans is de kwaliteit van onderwijs in de regio Suhum de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Duration 2014-2018
Pillar

Strengthen Communities

Our contribution

EUR 86.707

Partners

  • Edukans

    Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk.

    Visit site
  • AG Care Ghana

    AG Care Ghana is een NGO met veel ervaring in het uitvoeren en opzetten van projecten die gedragen worden door de lokale gemeenschap.