Schoolfonds Ghana

Toegang tot kwalitatief goed onderwijs is een onmisbaar middel om kinderarbeid in de cacaosector tegen te gaan.

Ghana

Kinderen die naar school gaan, werken niet op de cacaoboerderij en krijgen de mogelijkheid om een eigen toekomst op te bouwen. Schoolgelden zijn een grote uitgave voor een boerenfamilie en moeten betaald worden op een onhandig moment, namelijk net voordat de oogst begint wanneer er weinig geld is. Het schoolfonds speelt hierop in door een sociale lening te geven aan ouders om schoolgeld te betalen. Omdat het schoolfonds in Ivoorkust een succes is, hebben we samen met partners ook een fonds opgezet in Ghana.

Duration 2017 - 2020
Pillar

Strengthen Communities

Our contribution

€ 57,235

Partner

  • AG Care Ghana

    AG Care Ghana is een NGO met veel ervaring in het uitvoeren en opzetten van projecten die gedragen worden door de lokale gemeenschap.